Varmennus-, ja määräaikaistarkastukset

Olen Tukesin valtuuttama tarkastaja. Tarkastan kaikkia sähkölaitteistoja (sähkölaitteistoluokat 1, 2 ja 3). Tarkastuksiin kuuluu sähkölaitteistojen varmennus-, sekä määräaikaistarkastukset. Käytän tarkastustoiminnassani hyvää menettelytapaa varmistaakseni Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaisen turvallisuustason täyttymisen. Tilaa tarkastus!

Toiminta keskittyy pääosin Uudellemaalle ja sen lähiympäristöön.

Hinnasto


Nimi

Riku Leimola

Sähköposti

riku.leimola@mirus-sahko.com

Puhelinnumero

040-8327388

Yritys

Mirus Sähkö

SÄHKÖLAITTEISTOJEN VARMENNUS-, JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

MIRUS SÄHKÖ

Mirus Sähkö tekee pääasiassa sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia pääkaupunkiseudulla. Tarkastaa kaikkia sähkölaitteistoja sisältäen esim. kerrostalot, liikehuoneistot, lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat, sekä sähköasemat.

Varmennustarkastus | Määräaikaistarkastus | Tukes valtuuttama tarkastaja