Hyödyllistä määräyksistä

1. Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Sähköturvallisuuslaki on kaiken yläpuolella, eikä lain määritelmistä voi poiketa https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161135

2. Valtioneuvoston asetukset

Valtioneuvosto on täsmentänyt/täydentänyt lakia valtioneuvoston asetuksilla:

- Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta 1434/2016  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161434

- Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161435

- Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161437


3. Standardit

Tukes julkaisee luetteloa standardeista, joita noudattamalla katsotaan lain vaatimusten täyttyvän sähkölaitteiston rakenteelle ja sähköturvallisuudelle. Uusi luettelo S10 löytyy täältä: https://tukes.fi/teollisuus/standardit

4. Julkaisut ja koulutus

Sähköinfo julkaisee ja kouluttaa sähköistysalan sisältöä monipuolisesti. Yksi tärkeimmistä lähteistä on ST- kortisto, joka opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin. https://www.sahkoinfo.fi/product/group/54

HYÖDYLLISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA

LÄMPÖKUVAUKSET JA SÄHKÖNLAADUN MITTAUKSET

Mikäli tarvitsette sähkölaitteiston lämpökuvausta tai sähkönlaadun mittausta, niin voimme suositella seuraavaa yritystä https://www.slminkkinen.fi/

TALOTEKNIIKKAURAKOITSIJA SEKÄ HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO

Haetteko talotekniikkaurakoitsijaa tai huolto- ja kunnossapitokumppania haastavaan talotekniikkakohteeseen? Työt hoituvat kerrostaloista leikkaussaleihin tai vaikka kiinteistön keskijännitemuuntamon saneeraukseen. Olkaa yhteydessä https://www.amplit.fi/

AUTOMAATIO

Tarvitsetteko automaation huippuosaajaa? Sellaisen löydät täältä https://www.apla.fi/#home-section 

YHDISTYSTOIMINTA

Olen jäsenenä sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:ssa. Yhdistyksen kotisivut https://saty.fi/